Badania naukowe o terapii cranio

Przeglądy systematyczne

Niewiele istnieje wiarygodnych badań klinicznych o wysokiej jakości naukowej, oceniających skuteczność terapii czaszkowo-krzyżowej. W literaturze naukowej odnalazłam dwa przeglądy systematyczne[i] dotyczące terapii czaszkowo-krzyżowej, oparte wyłącznie na badaniach klinicznych spełniających naukowe kryteria kwalifikowalności.

Pierwszy, opublikowany w 2012 roku w Complementary Therapies in Medicine, oceniał kliniczne korzyści terapii czaszkowo-krzyżowej. Wyniki potwierdzają pozytywne skutki kliniczne w postaci obniżenia poziomu bólu oraz poprawy ogólnego samopoczucia pacjentów.[1] Do tego przeglądu zakwalifikowano wówczas jedynie siedem przeprowadzonych wcześniej badań klinicznych, pozostałe uznano za mało wiarygodne i słabe metodycznie.

Drugi przegląd, z 2019, opublikowany w BMC Musculoskeletal Disorders to przegląd systematyczny i metaanaliza profesjonalnych badań klinicznych, przyglądających się skuteczności terapii cranio w leczeniu bólu przewlekłego. W sumie przebadano 681 pacjentów z bólami szyi, pleców, głowy, migrenami i fibromialgią. Terapia czaszkowo-krzyżowa okazała się przynosić lepsze rezultaty, w postaci redukcji bólu i poprawy sprawności pacjentów, niż zwyczajowa terapia, pozorowana terapia manualna oraz aktywna terapia manualna. Korzyści te utrzymywały się również po sześciu miesiącach, nie odnotowano skutków ubocznych, a samo działanie terapeutyczne uznano za odporne na tendencyjność. Konkluzją tej metaanalizy jest stwierdzenie znaczących i solidnych efektów terapii czaszkowo-krzyżowej w terapii bólu, trwające do pół roku po terapii.[2]

Fakt, że późniejsza analiza opiera się na dużo większej próbie badanych jasno pokazuje, że zarówno zastosowanie, jak i zainteresowania naukowe badaczy skutecznością terapii cranio rośnie. Wzrost ten w rzeczywistości terapeutycznej musi być o wiele większy niż jest to widoczne w ilości publikacji naukowych. Prowadzenie badań klinicznych jest bowiem skomplikowane i kosztowne, a naukowców chcących zajmować się danym tematem jest niewielu.  Musiała więc nagromadzić się niezbędna „masa krytyczna”, by ktoś zdecydował o zaangażowaniu kolejnych środków naukowych.

Ważniejsze jednak jest to, że jest coraz więcej twardych naukowych dowodów na skuteczność terapii czaszkowo-krzyżowej – terapii bardzo delikatnej, subtelnej i nieinwazyjnej. Korzyści opisane są dość ogólnie, jednak efekty w postaci lepszego samopoczucia, zmniejszenia poziomu bólu, większej sprawności są rezultatem całego kompleksu pozytywnych zmian w organizmie. Dodatkowo skazują na ogólną poprawę zdrowia i codziennego funkcjonowania, co samo w sobie podnosi jakość życia chorych, wzmacnia ich i ułatwia im – a czasem wręcz umożliwia – drogę do odzyskania pełni dostępnego zdrowia.

Pojedyncze doniesienia

W 2019 roku w czasopismo medyczne Integrative Cancer Therapies, poświęcone metodom medycyny alternatywnej, komplementarnej i alternatywnej w leczeniu pacjentów nowotworowych, opublikowało artykuł poświęcony metodom naturalnym polecanym przez lekarzy naturoterapeutów w terapii dzieci z nowotworami. Wyniki ankiet odesłanych przez 99 lekarzy zrzeszonych w amerykańskim onkologicznym stowarzyszeniu lekarzy naturopatów (Oncology Association of Naturopathic Physicians) pokazały, że terapia czaszkowo-krzyżowa znajduje się wśród pięciu najczęściej rekomendowanych modalności terapeutycznych i poleca ją 69% lekarzy.[3]

Z kolei czasopismo Journal of Alternative and Complementary Medicine w 2015 opublikowało opis przypadku zastosowania terapii czaszkowo-krzyżowej, jako metody uzupełniającej leczenie pacjentki po operacji oponiaka (nowotwór opon mózgowych) i urazie mózgu. Po pięciu sesjach terapii cranio znacznie spadła intensywność bólów głowy (z 9 do 2-4 na skali 10-stopniowej), zmniejszyły się zawroty głowy (z 10 do 2 w tej samej skali) oraz poprawiła się mobilność kręgosłupa szyjnego, jakość snu i ogólne samopoczucie. Lekarz prowadzący uznał, że stosowanie terapii czaszkowo-krzyżowej, oprócz naturalnej suplementacji, znacznie przyczyniło się do poprawy stanu zdrowia pacjentki.[4]

[1] Complement Ther Med., 2012 Dec;20(6) A systematic review to evaluate the clinical benefits of craniosacral therapy, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23131379/

[2] BMC Musculoskelet Disord, 2019 Dec 31;21(1), Craniosacral therapy for chronic pain: a systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31892357/

[3]Integr Cancer Ther, Jan-Dec 2019, Naturopathic Oncology Care for Pediatric Cancers: A Practice Survey, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31566009/

[4] J Altern Complement Med., 2015 Feb;21(2), Treating the sequelae of postoperative meningioma and traumatic brain injury: a case of implementation of craniosacral therapy in integrative inpatient care, https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25607593/

[i] Przegląd systematyczny to przegląd piśmiennictwa naukowego (wykorzystuje tylko wiarygodne publikacje wyników badań naukowych, rygorystycznie dobranych według ustalonych kryteriów kwalifikowalności), który szuka odpowiedzi na konkretne pytanie kliniczne. Przeglądy naukowe, z powodu swojej rygorystyczności, są bardzo dobrym źródłem wiarygodnych wniosków klinicznych.

Scroll to Top