Terapia czaszkowo-krzyżowa

Biodynamiczna terapia czaszkowo-krzyżowa łączy współczesne, oparte na zachodniej nauce rozumienie funkcjonowania ludzkiego ciała z głęboką uważnością i wrażliwym dotykiem, czułym wobec głębszych rytmów przejawiających się w ciele. Wszystko wydarza się w ramach bezpiecznej, osadzonej relacji terapeutycznej, przy otwartej i uważnej obecności terapeuty.  Stwarza to poczucie bezpieczeństwa, pozwalając na wyciszenie nadaktywności układu nerwowego i przejście w stan regeneracji i odnowy. Tylko w takim stanie może zachodzić zdrowienie i zmiana.

Natalia Danielczyk

Prowadzę gabinet terapii czaszkowo-krzyżowej w Katowicach

Moc terapii cranio

Biodynamika czaszkowo-krzyżowa (terapia cranio) to przede wszystkim orientacja na zdrowie, wrodzone siły autoregulacji, wewnętrzne zasoby. Szukamy tego, co jest dobre, mocne, całe. Piękno tej terapii tkwi w jej prostocie.

Terapia wyrasta na podłożu zrozumienia, że działa poprzez nas siła życia dużo większa, głębsza i mocniejsza niż manifestujące się trudności, dolegliwości i choroby. Nazywamy ją „zdrowiem”, „inteligencją” lub „potencją” organizmu. Jest zawsze obecna. Ta wrodzona potencja kieruje naszym wzrostem i rozwojem od momentu poczęcia i utrzymuje wzorzec optymalnego funkcjonowania wszystkich układów ciała na przestrzeni życia. Dopóki żyjemy, zdrowie jest obecne.

Terapeuta orientuje się na siły zdrowia i współpracuje z wrodzonym potencjałem zdrowienia w ciele pacjenta, pozwalając, by to one wyznaczały priorytety leczenia. Jest to też silna orientacja na całość, bez dzielenia na części i bez fragmentacji. Relacja „w czasie rzeczywistym” z całością tego, co aktualnie wyraża się poprzez anatomię i fizjologię jako subtelne, rytmiczne ruchy tkanek i płynów ciała.

Biodynamiczna terapia czaszkowo-krzyżowa łączy współczesne, oparte na zachodniej nauce rozumienie funkcjonowania ludzkiego ciała z głęboką uważnością i wrażliwym dotykiem, czułym wobec głębszych rytmów przejawiających się w ciele. Wszystko wydarza się w ramach bezpiecznej, osadzonej relacji terapeutycznej, przy otwartej i uważnej obecności terapeuty.  Stwarza to poczucie bezpieczeństwa, pozwalając na wyciszenie nadaktywności układu nerwowego i przejście w stan regeneracji i odnowy. Tylko w takim stanie może zachodzić zdrowienie i zmiana.

Zapraszam do gabinetu

Via Somatika Natalia Danielczyk
ul. Skłodowskiej-Curie 45/7,  Katowice

Zadaniem lekarza powinno być odnalezienie zdrowia. Każdy potrafi znaleźć chorobę.

Dr Andrew Taylor Still, twórca osteopatii
Scroll to Top